Adı Soyadı : Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÖZTÜRK
Lisans : Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazatecilik ve Halka İlişkiler (1988)
Yüksek Lisans : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Halka İlişkiler Ana Bilim Dalı (1990)
Doktora : Marmara Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Gazetecilik Halka İlişkilerAna Bilim Dalı (1996)
Yrd.Doç.Dr. : Celal Bayar Üniversitesi (1998)

Adı Soyadı : Yrd.Doç.Dr. Ercan UŞUN
Lisans : Dokuz Eylül İ.İ.B.F Maliye (1994)
Yüksek Lisans: CBÜ S.B.E. Maliye Ana Bilim Dalı (1997)
Doktora: CBÜ S.B.E. Maliye Ana Bilim Dalı Maliye Teorisi Programı (2005)

Adı Soyadı : Yrd.Doç.Dr. Ömer ALP
Lisans : Dokuz Eylül İ.İ.B.F Maliye (1994)
Yüksek Lisans: D.E.Ü. S.B.E. Maliye Ana Bilim Dalı (1996)
Doktora: İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Bölümü (2008)

Adı Soyadı : Öğr.Gör.Bahadır Bilge AYCAN
Lisans : İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (1999)
Yüksek Lisans : CBÜ S.B.E. İşletme Muhasebe Finansman (2003 - 2006)

Adı Soyadı : Öğr.Gör.Ali Taha İNCE
Lisans : Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme (2000-2004)
Yüksek Lisans : CBÜ S.B.E. Maliye Ana Bilim Dalı (2007)

Adı Soyadı : Öğr. Gör. Dr. Esra GÜVEN
Lisans : Celal Bayar Üniversitesi İİBF İşletme (2004)
Yüksek Lisans : Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama (2007)
Doktora : Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (2014)

Adı Soyadı : Öğr.Gör.Berna Küçük KALAYLAR
Lisans : Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik (1997)
Yüksek Lisans : Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik (2002)
Doktora : Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik (2011)

Adı Soyadı : Öğr.Gör.Akın ALKAN
Lisans : Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü (2006)
Yüksek Lisans : Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Fakültesi, Matematik ABD. Cebir ve Sayılar Teorisi Bilim Dalı (2008)
Adı Soyadı : Öğr.Gör.Mehmet Rıza ULUSAN
Lisans : Ankara-Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümünden (1983)
Göreve Başlama Tarihi : 26.10.2001 Ahmetli Meslek Yüksekokulu'nda görevlendirilmiştir.
Adı Soyadı : Öğr.Gör.Furkan GÖKSU
Lisans : Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü(2009)

Adı Soyadı : Öğr.Gör.Sedat KAPLAN
Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü(2005)
Yüksek Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Bilişim Sistemleri-İngilizce (Devam Ediyor)Adı Soyadı : Öğr.Gör. M. Yasin Sırça
Lisans : Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, İşletme (2002-2007)
Yüksek Lisans : CBÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Teorisi (2010)
Doktora :CBÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Devam Ediyor)
Celal Bayar University, © 2014 | Security and privacy